Gunther Loos Constructions   |   T +32 (0)485 64 55 30   |   info@gl-c.eu   |   home

dakwerk
dakconstructies
spanten

Het spant heeft in de bouwkunde als functie het dragen van de dakconstructie, inclusief de daarop uitgeoefende belasting van dakbedekking, sneeuw, wind en dergelijke. Het brengt het totaal van deze krachten, inclusief het eigen gewicht verticaal over op de eronder aanwezige constructie van het gebouw. Meestal zijn dit dragende muren of een borstwering van een zolder waarop de muurplaat zit verankerd. Er bestaan meerdere vormen, zowel voor platte als hellende daken.

Voor een plat dak worden spanten toegepast voor de grotere overspanningen van bijvoorbeeld fabriekshallen. Een goed voorbeeld van zo€™n spant is het vakwerkspant. Deze bestaat uit een samenstel van horizontale en schuinlopende ribben van hout of staal. Ook komen gelijmde (gelamineerde) houten spanten voor; hierbij is de ligger opgebouwd uit vele houten latten van foutloos hout, welke aan elkaar gelijmd worden.

Voor hellende daken komen verschillende vormen van spanten voor: hangspant, Verbeterd-Hollands spant, vakwerkspant, gelijmd spant en steekspant. Bij schepen zorgen spanten voor het constructieve dwarsverband.

keperdak

Een keperdak is de voorganger van het spantendak. Een keperdak bestaat uit gordingbalken, die op een regelmatige afstand en van muur tot muur geplaatst worden. Als de overstanning (of bij bepaalde constructies) te lang wordt en afhankelijk van het gewicht van de dakbedekking en de hellingsgraad, wordt er een gebint geplaatst ter ondersteuning van de gordingen.

Op de gordingen en de nokbalk (draagbalk in de nok van het dak) worden op regelamatige afstand (ong. 40 cm HOH) kepers met afmeting 7.5 x 6.5cm bevestigd. Daarop komt het onderdak of de dakisolatieplaten met tengellaten. Het onderdak wordt met tengellatten vastgehouden aan de kepers. Op de tengellatten kan m€™n de panlatten volgens berekende afstand uittimmeren. De deze panlatten komt de uiteindelijke dakbedekking, pannen of leien.

indeling volgens vorm
lessenaarsdak   een schuin dak, hellend in één vlak
zadeldak   een dak met twee dakschilden die aan de bovenzijde die bij de nok samenkomen (meest voorkomende daktype)
wolfsdak   een (zadel)dak met twee afgeschuinde vlakken aan de korte zijden (ook wel dak met wolfseinden genoemd)
schilddak   een dak met twee driehoekige schilden aan de smalle zijden en twee trapeziumvormige schilden aan de lange zijden (met in het algemeen een korte noklijn)
tentdak (puntdak)   dak met vier of meer driehoekige dakschilden die samenkomen in één punt
mansardedak   een dak met gebroken, naar buiten geknikte dakvlakken

dakbedekking
pannen

Een dakpan is een dakbedekking van gebakken klei of gevormde beton die geschikt is om op een hellend dak te worden toegepast. Ook kunnen dakpannen verticaal worden verwerkt, hiertoe vormt de verankering een essentieel onderdeel.

Op het houten dak wordt een latwerk gemaakt van panlatten op de maat van de pannen, waar de pannen met een nok op rusten. De pannen vormen een aaneengesloten geheel. Doordat ze elkaar overlappen en veelal zijn voorzien van kop- en zijsluitingen wordt een waterdicht en windvast geheel gevormd.

Klanteninfo: www.wienerberger.be

leien

Natuurlijke leien worden gemaakt van leisteen. Dat is een gesteente dat veel als dakbedekking wordt gebruikt, met name veel kerken hebben een leistenen dak. Het is vooral populair in België en Duitsland.

Leisteen kan in bepaalde gebieden in de bergen worden gevonden. Het ontstaat uit klei die onder druk in de loop van vele miljoenen jaren omgevormd wordt tot leisteen.

Het is een natuursteen dat ontstaat uit een compositie van verschillende sedimenten, die door samenspoeling van verschillende stoffen, waaronder kwarts, hematiet en pyriet (om er maar een paar te noemen) onder hoge druk.

Klanteninfo: www.wienerberger.be

roofing

Platte daken vragen een geheel waterdichte bedekking. Bij hellende daken moeten de bedekkingselementen afwaterend zijn aangebracht, dat wil zeggen het water dient er van af te lopen zonder naar binnen te dringen, het dak is in letterlijke zin niet waterdicht. Verder is het van belang dat de dakbedekking dampdoorlatend is. Is dat niet het geval dan dient aan de binnenkant van de dakconstructie een dampremmende laag te worden aangebracht om te verhinderen dat woonvocht in de constructie dringt en condensatie veroorzaakt.

Klanteninfo: www.polygum.be

epdm

EPDM is de afkorting van "Ethyleen - Propyleen - Dieen Monomeer" en slaat op een groep van synthetische rubbers of elastomeren, verkregen door de polymerisatie van etheen (=ethyleen), propeen (=propyleen) en een dieen, dit is een onverzadigde koolwaterstof met twee dubbele bindingen. EPDM is dus een terpolymeer, d.i. een polymeer verkregen uit drie monomeren.

Klanteninfo: www.resitrix.be