Gunther Loos Constructions   |   T +32 (0)485 64 55 30   |   info@gl-c.eu   |   home

elektriciteit
algemeen

Elektriciteit, in de volksmond vaak stroom genoemd, is een begrip uit de natuurkunde waarbij wordt onderscheiden in verschijnselen rond statische elektrische ladingen, die worden bestudeerd in de elektrostatica en bewegende elektrische ladingen (stroom), die wordt bestudeerd in de elektrodynamica. Elektriciteit omvat niet alleen verschillende, makkelijk te herkennen verschijnselen zoals bliksem en statische elektriciteit, maar ook aanverwante fenomenen zoals elektromagnetisch velden en inductie.

zekeringskast

Een smeltveiligheid beschermt de bedrading van elektrische installaties tegen schade door te hoge elektrische stromen.

Smeltveiligheden komen voor in elektrische apparatuur in de elektrische installatie van gebouwen, hoewel deze laatste tegenwoordig steeds meer tegen overstroom beveiligt worden met installatieautomaten.

De automaat onderbreekt het elektrische circuit als door kortsluiting of overbelasting een te hoge stroom in de installatie ontstaat. Bij een plotselinge hoge stroomstoot (kortsluiting) geschiedt het uitschakelen zonder tijdsverloop door een elektromagneet. Bij overbelasting vindt uitschakeling plaats door middel van een bimetaal.

schakelaars
 • Druk- of momentschakelaar: Een drukschakelaar of 'drukknop' is een terugverende schakelaar die verbinding maakt of breekt als hij ingedrukt wordt. De meeste deurbellen en veel aan/uit-knoppen op computers zijn voorbeelden van drukknoppen. Een drukknop maakt een contact, of verbreekt het contact zolang men die knop ingedrukt houdt. Als bij het loslaten van de knop de schakeltoestand van het contact niet meer verandert, dan spreekt men van een schakelaar.
 • Foliedrukknop: Een foliedrukknop is dun en bestaat uit kunststoflagen met een matrix van metaallagen ertussen. Op de punten waar de toetsfunctie voorzien is, kunnen de metaallagen door samendrukken van alle lagen contact met elkaar maken.
 • Schuifschakelaar: Een schuifschakelaar of 'schuifknop' is een schakelaar die verbinding maakt of breekt wanneer een deel ervan opzij geschoven wordt. Op veel radio's kan men tussen verschillende banden kiezen met een dergelijke schuifknop. Er zijn vaak drie, vier of meer standen.
 • Draai- of walsschakelaar: Een draaischakelaar of 'draaiknop' is een schakelaar die tussen verschillende verbindingen kan schakelen doordat eraan gedraaid wordt. In wasmachines waarop men verschillende wasprogramma's kan kiezen, gebeurt dit vaak met een dergelijke draaiknop.
 • Tuimelschakelaar: Een tuimelschakelaar is een schakelaar die een verbinding maakt of verbreekt als de stand van de hefboom ervan gewijzigd wordt. Bekende tuimelschakelaars zijn de richtingaanwijzers in auto's. De meeste uitvoeringen hebben twee of drie standen.
 • Enkelpolige vs dubbelpolige schakelaars: Een enkelpolige schakelaar voert zijn functie uit aan één zijde van het te bedienen apparaat, terwijl een dubbelpolige schakelaar beide stroomdraden bedient. In het geval van een 'gewone' lichtschakelaar: de enkelpolige schakelaar heeft één in- en één uitgang, en kan de fasegeleider onderbreken; de dubbelpolige schakelaar heeft 2 in- en uitgangen, en kan zowel de fase- als de nulgeleider tezamen onderbreken. Dubbelpolige schakelaars zijn typisch parallelle uitvoeringen van hun enkelpolige equivalent, die samen bediend worden. De gelijktijdige onderbreking van fase- en nulgeleider verhoogt de veiligheid en is in sommige gevallen wettelijk verplicht. Bij uitbreiding bestaan er ook 3-polige schakelaars (voor 3-fasenstroom), enz.
 • Wisselschakelaar: Deze schakelaar heeft drie contacten (P, X en Y) waarbij de verbinding PX of PY wordt gemaakt. Hij laat toe om 2 apparaten afwisselend aan/af te zetten, maar wordt vooral gebruikt in de wisselschakeling, die toelaat een apparaat vanuit verschillende locaties te bedienen.
 • Kruisschakelaar: Deze schakelaar heeft vier contacten (P, Q, X en Y) waarbij hetzij de verbindingen PX en QY, hetzij PY en QX worden gemaakt. Wordt in combinatie met twee wisselschakelaars gebruikt om een lamp met drie of meer schakelaars te kunnen bedienen. Is ook geschikt om een gelijkspanning om te polen.
 • Serieschakelaar: Twee schakelaars in één behuizing. De bediening is gescheiden, maar de ingang is vaak gemeenschappelijk.
 • Vermogensschakelaar: Een schakelaar die (zelfstandig) een overbelasting of kortsluiting af kan schakelen.
 • Wandcontactdoos: Een wandcontactdoos of 'stopcontact' is strikt genomen geen schakelaar, maar wordt vaak als zodanig gebruikt. Met name bij verplaatsbare apparaten, zoals een looplamp.

domotica

Domotica (ook wel huisautomatisering) is het domein van huiselijke elektronica. Het woord "domotica" is een samentrekking van het Latijnse woord domus (huis) en tica wat afkomstig is van informatica, telematica en robotica. De officiële definitie van domotica is: De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven.[1] Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning.

Domotica houdt in dat sensoren instaan voor de bediening van actuatoren door tussenkomst van een processor of controller of computer. Domotica zijn de mogelijkheden van de industriële bedrijfsautomatisering toegepast op een woning.

Toepassingen:

 • Verwarming
 • Airco
 • Verlichting

Klanteninfo: www.niko.eu