Gunther Loos Constructions   |   T +32 (0)485 64 55 30   |   info@gl-c.eu   |   home

metselwerk
metselverband

Een metselverband is een systeem waarin de stenen worden gelegd met als doel een sterke en toch aantrekkelijk ogende muur te krijgen. Naar dit systeem zijn verschillende verbanden ontstaan zoals halfsteens-, kruis-, Vlaams en kettingverband. Om de beschrijving van de verbanden te kunnen begrijpen volgen eerst een aantal termen die we daarbij tegenkomen.

benamingen
lagen
 • streklaag of strekkenlaag: een laag in het metselwerk waarvan alleen de strekken zichtbaar zijn;
 • koppenlaag: een laag in het metselwerk waarvan alleen de koppen zichtbaar zijn;
 • rollaag: de stenen staan op hun kant, de hoogte kan een aantal lagen zijn of een halve of hele steen. Rollagen worden toepast als muurafdekking, boven kozijnen en andere muuropeningen.

maatvoering
 • koppenmaat is de steenbreedte (kop) plus de voeg. Bij Waalformaat stenen is de koppenmaat ca 110 mm. De lengte van een muur wordt berekend naar een veelvoud van de koppenmaat. De maat van een kozijn is een aantal koppen plus voeg. De maat van een gemetselde penant tussen twee kozijnen is een aantal koppen min voeg. Op een dergelijke manier wordt de maatvoering van een gemetselde wand met kozijnen en penanten opgezet.
 • lagenmaat is de steendikte plus voeg. De steendikte wordt bepaald door de gemiddelde diktemaat te nemen van 10 stenen, uitkomst bv. 52mm. De lagenmaat loopt van bovenkant afgewerkte begane-grondvloer tot bovenkant afgewerkte verdiepingsvloer en is bv. 3600 mm (bv. een kantoorgebouw of ziekenhuis). Een lintvoeg van 12 mm is acceptabel. Berekening: 3600/64=56,25 lagen per verdieping. De lagenmaat wordt 3600/56=64,3mm waar uit volgt dat de lintvoeg 64,3-52=12,3 mm dik is of als de 12,3 te groot geacht wordt: 3600/57=64,1 mm met een lintvoeg dikte van 12,1mm. Meestal ligt de afgewerkte begane-grondvloer op peil=0 met als gevolg dat de lagenmaat ook op peil=0 begint. Als de lagenmaat vastligt kan de verticale maatvoering van kozijnen en andere gevelopeningen worden voltooid. Andere termen voor lagenmaat: laagverdeling of lagenverdeling.
 • het uitgangspunt dat er per verdieping evenveel lagen moeten zijn, heeft als doel dat de borstweringen onder de kozijnen dan dezelfde maat krijgen.

soorten
 • halfsteensverband
 • Vlaams verband
 • ketting-, Noors of Noords verband
 • staand verband
 • kruisverband met drieklezoor in strekkenlaag
 • wilverband